Cayman nära att rinna igenom. Götebrogsförsvaret har ingen kontroll på djupledspassningarna och djupledslöpningarna